İnfertilite Cerrahisi

UTERUS

Kongenital anomaliler : Doğuştan gelen rahim anomalileri

Myom : Özellikle Submuköz yerleşimli Myom İnfertilite nedeni olarak kabul edilmeli ve çıkarılmalıdır

ENDOMETRİAL KAVİTE

Endometrial polip: Rahim iç tabakasından (endometrium) gelişen lezyonlardır

İntrauterin yapışıklıklar: Rahim içi yapışıklıklar genellikle rahim içine uygulanan bir travma veya rahim içi enfeksiyonlar sonrasında gelişir. Küretaj, bebeğin rahim içinde ölmesi ya da diğer rahim içi cerrahi müdahalelerden sonra görülme olasılığı daha fazladır.

TUBOPERİTONEAL

Tubal obstrüksiyon: Sperm ile döllenen yumurta(embriyo) tüplerden geçerek rahim iç duvarına tutunur ve gebelik oluşur. Dolayısıyla tüplerde oluşan problemler önemli bir infertilte nedenidir.

Tuboperitoneal yapışıklıklar: Karın ameliyatları sonrası oluşan yapışıklıklar yetişkinlerde sık karşılaşılan problemlerdendir. İnce barsak tıkanmalarının başlıca nedenini karın içi yapışıklıklar oluşturmaktadır. Peritoneal yapışıklıklar başta gastrointestinal cerrahi olmak üzere jinekolojik cerrahiler için önemli bir klinik sorundur.

Endometriosis: Genel anlamda rahim içindeki endometrium denilen dokunun, batın içinde başka dokulara yerleşmesine olarak tanımlanan  Endometriozis kısırlığa yol açan ve kadınların yaklaşık yüzde 10’unu etkileyen oldukça yaygın önemli bir sağlık sorunudur.

Yukarıda yer alan faktörler infertiliteye sebebiyet verebilirler. Anatomik nedenlerin cerrahi restorasyonu fertiliteyi olumlu yönde etkiler.