Mikrodissektion TESE

Günümüzde kısırlık probleminin yaklaşık yarısında  erkek kaynaklı sorunlar söz konusudur. Sperm sayısının yetersiz veya düşük kalitede olması gebelik şansını oldukça düşürmektedir. Ancak günümüzde geliştirilen son teknik imkanlarla tüp bebek tedavisindeki başarı oranları da artmıştır. Türkiye’de yaygın bir şekilde kullanılmakta olan mikro çip yöntemi birçok anne ve baba adayının bebek sahibi olmasına yardım etmiştir.

Tüp bebek bebek tedavisinde mikroçip tekniği ile erkeklerin sperm miktarındaki azalma veya sperm kalitesindeki problemler önemli oranda çözülebilmektedir.

Mikroçip tekniği ilk olarak Amerika’da Harvard’da bir Türk bilim adamı  tarafından keşfedilmiştir. Günümüzde ise ülkemizde de birçok merkez mikroçip tekniğini kullanmaya başlamıştır. Bu tekniğin yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte gebelik oranlarında da gözle görülür bir artış gerçekleşmiştir.

Mikroçip tekniğiyle en iyi DNA’ya sahip spermlerin seçilmesi imkanı elde edilmiştir. DNA’sı en kaliteli spermlerin seçilmesi ise, en düzgün DNA’lı embriyoların meydana gelmesini ve embriyonun anne rahmine daha kolay tutunarak, gebeliğin sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlar.

Mikro çip tekniğinde, bir süzgeç gibi kaliteli spermler ile kalitesiz spermler birbirlerinden ayrıştırılarak farklı mikro kanalcıklarda toplanır. Mikro kanalcıklar vasıtasıyla birbirinden ayrılmış spermlerden kaliteli olanlar seçilerek yumurtaya enjekte edilir. Dolayısı ile sağlıklı spermlerden oluşturulan embriyolarla daha yüksek gebelik sonuçları elde edilir.